نوید روزهای خوش ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان با کسب نخستین نشان سال جدید در رشته تکواندو

فارسی
تکواندو کاران سمنانی در مسابقات تکواندو قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی موفق به کسب یک نشان نقره و دو  برنز شد.
به گزارش خبرنگار ما از سمنان، معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان با اشاره به این افتخار گفت: امیدواریم این نشان آغاز موفقیت‌های بیشتر برای ورزش این واحد دانشگاهی در سال 94 باشد.
دکتر مهدی سلطانی فر گفت: امروز توجه به امر ورزش در دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به حضور دکتر دادگان در راس معاونت ورزش دانشگاه رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته است.
وی افزود: حضور توام در عرصه ورزش قهرمانی و همگانی از مهمترین تاثیرات حضور یک متخصص ورزش در راس هرم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی است که باعث کسب نتایج مطلوب و سربلندی بیش از پیش خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی در مجامع بین‌المللی و ملی خواهد شد.
شایان ذکر است تیم تکواندو دانشجویان پسر واحدسمنان در مسابقات قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی توانست با کسب یک نشان نقره در وزن دوم توسط افشین خاکشو و دو نشان برنز در وزن هفتم توسط شاهین جلیلی و وزن هشتم محمد اقوامی در نهایت در بین 28 تیم شرکت کننده به مقام پنجم کشور دست پیدا کند.

 

 

 

 

 

Tags: 
Share